جهت شستشوی ماسه های بادی و مصالح رودخانه ای در معادن شن و ماسه از ماسه شور پاکتی استفاده می‌شود. ماسه شورهای پاکتی در چند مرحله ماسه را شستشو داده و دارای ۳ خروجی آب و ۲ ورودی می‌باشند.  بعد از شستن ماسه و آبکشی آن توسط توریهای مشی ریز ماسه خشک را به بیرون هدایت می‌کند و این ماسه شورها در ماسه های بادی و یا مصالحی که خاک زیادی دارد بیشترین کاربرد را دارند.

گروه صنعتی کیان سازنده انواع سنگ شکن