در اکثر معادن تولید شن و ماسه برای شستشوی ماسه طبیعی از مواد گل ولای زاید از دستگاه ماسه شور استفاده می‌شود. محصولی که داخل دستگاه در آب غوطه ور است به وسیله مارپیچ داخل آن به طرف بالا هدایت شده و این فرایند موجب می‌شود که ماسه شسته شده به صورت تمیز و یک دست از انتهای دستگاه خارج شود.