دستگاه بلوک زن و کفپوش :

در کارگاه های صنعتی تولید قطعات بتنی جهت تولید بلوک و کف پوش با توجه به نیاز افراد از دستگاه هایی با ظرفیت های مختلف استفاده می‌کنند. این دستگاه ها در دو مدل ثابت و متحرک تولید می‌شوند.