جهت خردایش سنگها و تبدیل آن به قطعات کوچکتر جهت دانه بندی از مجموعه ای دستگاه در کنار یکدیگر استفاده میشود . این مجموعه توسط نوار های لاستیکی به یکدیگمتصل میشوند .