ماسه شور حلزونی

در معادن شن و ماسه بمنظور جداسازی خاک از مصالح دانه بندی شده  از ماسه شور حلزونی استفاده می‌شود.