انواع بچینگ

انواع بچینگ

بچینگ ها در انواع مختلفی تولید میشوند که متناسب با طریقه استفاده آب و هوا و ظرفیت تولید انتخاب میشوند .

1- بچینگ طرح لیبهر آلمان با ظرفیت 30 متر مکعب در ساعت .

2- بچینگ طرح لیبهر آلمان با ظرفیت 60 متر مکعب در ساعت .

3- بچینگ نیم متری طرح کیان با ظرفیت تولید 50 متر مکعب .

4- بچینگ یک متری طرح کیان با ظرفیت تولید 70 متر مکعب .

5- بچینگ راه ماشین با ظرفیت تولید 30 الی 60 متر مکعب .

بچینگ تویین شفت با ظرفیت تولید 60 الی 120 متر مکعب .